Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспорт“ ЕАД

  • Публикувано:
  • Номер в регистъра на АОП: 01389-2017-0004
  • Статус: възложена
Всички процедури по ЗОП

Публични покани по ЗОП

Всички публични покани