Процедури по ЗОП

Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 02.04.2020, 11:32
Дата на публикуване в АОП 02-04-2020
Номер в АОП 01389-2020-0001
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Избор на доставчик - координатор на стандартна балансираща група на електрическа енергия, който да предложи най - изгодни условия за доставка на електрическа енергия.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
Росица Кючукова

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 2

  • Публикувано: 28.05.2020, 16:18
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация