Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2020-0001
Дата на публикуване 24.04.2020, 12:56
Номер в АОП 973886
Дата на публикуване в АОП 24-04-2020
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП