Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID № 9087028/28.03.2019г. - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ролков стенд за изпитване на спирачните сили на автобуси/тролейбуси и автомобили, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

Дата на публикуване в Профил на купувача 28.03.2019, 13:07
Дата на публикуване в АОП 28-03-2019
Валидна до 10-04-2019
Номер в АОП 9087028
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ролков стенд за измерване на спирачните сили и определяне на спирачната ефективност с постоянна скорост на въртене на ролките и предаване на спирачната сила чрез опорната повърхнина на автомобилното колело, с минимално натоварване на ос – 13 тона.
Контакти:
тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация

Съобщение

  • Публикувано: 31.03.2020, 15:06
  • Номер в регистра на АОП: