Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID № 9090897/31.08.2019г.-Доставка на резервни части, материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно–контактна мрежа (ВКМ), собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

Дата на публикуване в Профил на купувача 31.07.2019, 15:39
Дата на публикуване в АОП 31-07-2019
Валидна до 16-08-2019
Номер в АОП 9090897
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на резервни части, материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа (ВКМ) собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Контакти:
тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация