Публични покани по ЗОП

Допълнителна информация за удължаване срока за подаване на оферти

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2019 - 0002
Идентификационен номер на документа 2019-1040/16.08.2019г.
Дата на публикуване 16.08.2019, 16:33

Информация