Съобщение за отваряне на Ценови предложения

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2017-0005
Дата на публикуване 02.11.2017, 14:28
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП