Предварителни обявления

Предварително обявление за обществена поръчка

Дата на публикуване в Профил на купувача 27.02.2015, 16:00
Дата на публикуване в ПОП 26-02-2015
Номер в ПОП 650945
Линк към преписката в ПОП Линк към преписката
Линк към съобщението за предварително обявление Линк към преписката

Описание