Предварителни обявления

Обявление за предварителна информация

Дата на публикуване в Профил на купувача 27.02.2015, 15:42
Дата на публикуване в ПОП 26-02-2015
Номер в ПОП 650865
Линк към преписката в ПОП Линк към преписката
Линк към съобщението за предварително обявление Линк към преписката

Описание