Обявление и Договор за възложена поръчка

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2020-0002
Дата на публикуване 15.06.2020, 10:20
Номер в АОП 982025
Дата на публикуване в АОП 15-06-2020
Линк към документа в АОП