Публични покани по ЗОП

Допълнителна Информация - Съобщение

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2018 - 0001
Идентификационен номер на документа
Дата на публикуване 03.01.2019, 15:30

Информация

Информация за публикувана Обява за удължаване срока на обществена поръчка и Допълнителна информация - съобщение

Документи за сваляне