Публични покани по ЗОП

Разяснениe по обява за Събиране на оферти с обява ID №9084340/17.12.2018г.

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2018 - 0001
Идентификационен номер на документа ID №9084340/17.12.2018г.
Дата на публикуване 21.12.2018, 09:35

Информация

Документи за сваляне