Публични покани по ЗОП

Плащане по Събиране на оферти с обява ID № 9062652/24.03.2017г.

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2017-0001
Идентификационен номер на документа
Дата на публикуване 19.09.2017, 13:00

Информация

На основание сключен договор № 35/07.06.2017г.  по обособена позиция № 1, на изпълнителя "КАМ ТЕХ КОМ" ЕООД са извършени следните плащания (с начислен ДДС):
- фактура № 20621/16.06.2017г. платена както следва:
              -  5 525.36 лв. - на 04.08.2017г.
              -  1 500 лв. - на 29.08.2017г.

Документи за сваляне