Публични покани по ЗОП

Допълнителна Информация - СЪОБЩЕНИЕ

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2017-0001
Идентификационен номер на документа
Дата на публикуване 04.04.2017, 08:54

Информация

Информация за публикувана Обява за удължаване срока на обществена поръчка и Допълнителна информация - съобщение