Публични покани по ЗОП

Договор за изпълнение на обществена поръчка

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2017 - 0002
Идентификационен номер на документа № ГТД 52/18.07.2017г.
Дата на публикуване 21.07.2017, 10:04

Информация