Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2020-0005
Дата на публикуване 19.06.2020, 15:23
Номер в АОП 985057
Дата на публикуване в АОП 19-06-2020
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП