Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2020-0004
Дата на публикуване 12.10.2020, 10:10
Номер в АОП 996389
Дата на публикуване в АОП 12-10-2020
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП