Съобщение за отваряне на ценови предложения

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2017-0004
Дата на публикуване 31.08.2017, 15:07
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП