Решение за прекратяване на процедурата

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2017-0005
Дата на публикуване 20.11.2017, 15:01
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП