Процедури по ЗОП

„Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно – контактната мрежа”

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 16.01.2018, 12:15
Дата на публикуване в АОП 16-01-2018
Номер в АОП 01389-2018-0001
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация