Процедури по ЗОП

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2016-0001 с предмет: „Доставка на масла и греси за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна за техническо обслужване на гаранционни автобуси ,,SOLARIS URBINO 12, URBINO 18, URBINO 12 CNG” и тролейбуси ,,SKODA 26 TR - SOLARIS.”

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 05.04.2016, 16:16
Дата на публикуване в АОП 05-04-2016
Номер в АОП 01389-2016-0001
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Доставка на масла и греси за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна за техническо обслужване на гаранционни автобуси ,,SOLARIS URBINO 12, URBINO 18, URBINO 12 CNG” и тролейбуси ,,SKODA 26 TR - SOLARIS.”
Контакти:
Република България, 9000, гр. Варна,Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, тел. 052 572 236., факс: 052 755 121, e-mail: gtvarna@abv.bg , Димитър Атанасов, Мирослав Минчев.

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация