Процедури по ЗОП

Процедура по ЗОП - 01389-2014-0012 с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“, по обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 17.11.2014, 17:06
Дата на публикуване в АОП 17-11-2014
Номер в АОП 01389-2014-0012
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на административната сграда и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна;
Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък;
Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балансовата им стойност;
Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно чл. 249, т. 1 от КЗ;
Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД
;Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък;
Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука”, на 632 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” по приложен списък;
Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на 157 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя;
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48
За: Димитър Атанасов - експерт "Обществени поръчки" в "Градски транспорт" ЕАД, Детелин Петров - инспектор БАТ и Застаховки в "Градски транспорт" ЕАД,
Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация