Процедури по ЗОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на 440 бр. нови гуми за градски автобуси, за нуждите на Градски транспорт ЕАД

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 18.12.2012, 15:04
Дата на публикуване в АОП
Номер в АОП 01389-2012-0007
Линк към преписката в АОП
Линк към решението в АОП
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация