Решение за прекратяване на ОП и класиране на участниците от процедура по ЗОП 01389-2018-00007

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 08.04.2019, 16:10
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП