Публични покани

Събиране на оферти с обява ID № 9087028/28.03.2019г. - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ролков стенд за изпитване на спирачните сили на автобуси/тролейбуси и автомобили, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

  • Публикувано:
  • Номер в регистъра на АОП: 9087028
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »