Процедури по ЗОП

Публична покана - ID № 9050825/26.02.2016г. - Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна”.

Дата на публикуване в Профил на купувача 26.02.2016, 15:22
Дата на публикуване в АОП 26-02-2016
Валидна до 15-03-2016
Номер в АОП ID № 9050825
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна”.
 
Контакти:
Димитър Атанасов, Варна 9000, Варна, тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация