Процедури по ЗОП

„Доставка на материали и поддържащи елементи за въздушно – контактната мрежа (ВКМ)” по 2 обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 11.06.2018, 14:07
Дата на публикуване в АОП 11-06-2018
Номер в АОП 01389-2018-0004
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация