Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.5.2017г. по ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 12.06.2017, 10:20
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус "Тедом" на изпълнителя  ,,МИТ” ООД е извършено плащане по фактура № 1016666/24.10.2016г., на стойност 2000 лв. на 26.05.2017г.

 

Документи за сваляне