Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.11.2019г. - ОП № 4, ОП № 5 и ОП № 6

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 18.12.2019, 09:02
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 82/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 4 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ХЕР 1” ЕООД, както следва по фактури:
 - № 76144/28.02.2017г. на стойност  304.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 75885/09.02.2017г. на стойност  390.00 лв. платена на 01.11.2019г.

 - № 78647/07.09.2017г. на стойност 1357.50 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 78154/31.07.2017г. на стойност  650.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 77797/06.07.2017г. на стойност  429.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 77289/31.05.2017г. на стойност    70.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 77288/31.05.2017г. на стойност  452.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 76870/28.04.2017г. на стойност  155.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 79321/31.10.2017г. на стойност  910.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 79733/30.11.2017г. на стойност  688.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80025/29.12.2017г. на стойност  436.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80328/31.01.2018г. на стойност  905.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80586/28.02.2018г. на стойност  406.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80919/30.03.2018г. на стойност  938.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 81297/30.04.2018г. на стойност  424.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 81665/31.05.2018г. на стойност  885.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 81666/31.05.2018г. на стойност  555.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82067/29.06.2018г. на стойност    70.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82472/01.08.2018г. на стойност  600.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82791/31.08.2018г. на стойност 1043.98 лв. платена на 07.11.2019г.

На основание сключен договор № ГТД 83/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 5 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ХЕР 1” ЕООД, както следва по фактури:

 - № 75885/09.02.2017г. на стойност    31.50 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 78647/07.09.2017г. на стойност    57.80 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 77797/06.07.2017г. на стойност    14.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 76871/28.04.2017г. на стойност    40.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 79733/30.11.2017г. на стойност    10.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80025/29.12.2017г. на стойност    45.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80328/31.01.2018г. на стойност    45.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80919/30.03.2018г. на стойност      4.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 81297/30.04.2018г. на стойност    10.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82067/29.06.2018г. на стойност    36.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82472/01.08.2018г. на стойност    20.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82791/31.08.2018г. на стойност      4.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 
На основание сключен договор № ГТД 84/31.08.2016г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции", по обособена позиция № 6 са извършени плащания (с начислен ДДС) на изпълнителя ,,ХЕР 1” ЕООД, както следва по фактури:
 - № 76572/30.03.2017г. на стойност  956.16 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 76144/28.02.2017г. на стойност    75.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 75885/09.02.2017г. на стойност  766.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 78647/07.09.2017г. на стойност    75.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 78154/31.07.2017г. на стойност  840.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 77289/31.05.2017г. на стойност  427.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 77288/31.05.2017г. на стойност  208.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 76871/28.04.2017г. на стойност  100.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 76870/28.04.2017г. на стойност  870.00 лв. платена на 01.11.2019г.
 - № 78929/29.09.2017г. на стойност  780.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 78321/31.10.2017г. на стойност  295.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 79733/30.11.2017г. на стойност  155.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80025/29.12.2017г. на стойност  330.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80586/28.02.2018г. на стойност  420.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 80919/30.03.2018г. на стойност  450.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 81297/30.04.2018г. на стойност  760.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 81665/31.05.2018г. на стойност  140.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 81666/31.05.2018г. на стойност  305.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82472/01.08.2018г. на стойност  100.00 лв. платена на 07.11.2019г.
 - № 82791/31.08.2018г. на стойност  270.00 лв. платена на 07.11.2019г.

Документи за сваляне