Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.03.2017г. - ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 26.04.2017, 13:05
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД90/08. 09.2016г. по обособена позиция № 8, на 09.02.2017г. са извършени плащания на изпълнителя ,,ИТТ България” ООД по:
- фактура № 1164929/05.01.2017г. на стойност   235.09 лв. от 10.03.2017г.;
- фактура № 1164942/10.01.2017г. на стойност   123.49 лв. от 10.03.2017г.;
- фактура № 1164946/11.01.2017г. на стойност   35.28 лв. от 10.03.2017г.;
- фактура № 1164983/17.01.2017г. на стойност   82.22 лв. от 10.03.2017г.;
- фактура № 1164984/18.01.2017г. на стойност   95.40 лв. от 10.03.2017г.;
- фактура № 1086061/01.02.2017г. на стойност  118.04 лв. от 27.03.2017г.;
- фактура № 1086221/09.02.2017г. на стойност    70.84 лв. от 27.03.2017г.;
- фактура № 1086313/14.02.2017г. на стойност   96.79 лв. от 27.03.2017г.;
- фактура № 1086409/16.02.2017г. на стойност     4.09 лв. от 27.03.2017г.;
 

Документи за сваляне