Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.2.2017г. - ОП № 1

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 26.04.2017, 12:36
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 79/31.08.2016г. за Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом" от обществена поръчка" уникален № 01389-2016-0003 по РОП, с предмет: "Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции" на ,,МИТ” ООД - изпълнител на обществената поръчка за доставка на резервни части по тази ОП, е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- Фактура № 1016558/06.10.2016г., на стойност –  3 369.60 лв. на 27.03.2017г.
- Фактура № 1016666/24.10.2016г. на стойност –      130.40 лв. на 27.03.2017г.

Документи за сваляне