Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0002 за м.11.2016г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0002
Дата на публикуване 21.12.2016, 10:14
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 05/19.01.2016г. с „Д.М. Секюрити груп” ООД, изпълнител по обществена поръчка с уникален №01389-2015-0002 по РОП, с предмет: ,,Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Градски Транспорт" ЕАД - гр. Варна"  са извършени плащания
по фактура № 7597/03.10.2016г. на стойности: 4 000 лв., платени на 01.11.2016г. и 4 000 лв., платени на 21.11.2016г.

Документи за сваляне