Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0009 - м.04.2016

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление почл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0009
Дата на публикуване 27.06.2016, 13:44
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 618/08.10.2014г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0009 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
- Фактура № 5479/18.09.2015г., стойност –   12 671.52 лв. на 18.04.2016г.
- Фактура № 5495/23.09.2015г., стойност –   37 328.48 лв. на 18.04.2016г.
- Фактура № 5495/23.09.2015г., стойност –   16 753.34 лв. на 28.04.2016г.
- Фактура № 5504/28.09.2015г., стойност –   23 246.66 лв. на 28.04.2016г.

Документи за сваляне