Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 27.06.2016, 14:12
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси:
- Фактура № 8267/24.02.2015г., стойност – 8 352.93 лв. на 18.04.2016г.
- Фактура № 8268/24.02.2015г., стойност – 1 647.07 лв. на 18.04.2016г.
- Фактура № 8268/24.02.2015г., стойност – 324.77 лв. на 22.04.2016г.
- Фактура № 8279/09.03.2015г., стойност – 335.52 лв. на 22.04.2016г.
- Фактура № 8282/12.03.2015г., стойност – 453.60 лв. на 22.04.2016г.

Документи за сваляне