Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006 - м.04.2016г.

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 27.06.2016, 14:13
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
           
1. Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/;
             
            - Фактура № 20465/03.07.2015г., стойност –  1 000 лв. на 03.05.2016г.

Документи за сваляне