Процедури по ЗОП

„Изработка и доставка на работно и униформено облекло и обувки”

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 20.03.2018, 14:34
Дата на публикуване в АОП 20-03-2018
Номер в АОП 01389-2018-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:
052 572 236 - Илияна Жекова - експерт в звено "Обществени поръчки"

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация

Съобщение

  • Публикувано: 02.04.2018, 15:28
  • Номер в регистра на АОП: