Информация за изпълнени договори - ОП 2,3,6,7 и12 по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 25.05.2016, 11:45
Номер в АОП № 731761/27.04.2016г.;№ 731747/27.04.2016г.; № 731748/27.04.2016г.;№ 731755/27.04.2016г.; № 731759/27.04.2016г.;
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
Касае се за приключване изпълнението на Договори по  процедура по ЗОП 01389-2014-0008 с предмет: Доставка на резервни части за автобусната техника на “Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна  по 13 обособени позиции.