Процедури по ЗОП

„Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори)”, разделена на 2 обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 27.08.2018, 09:03
Дата на публикуване в АОП 27-08-2018
Номер в АОП 01389-2018-0005
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация