Публични покани по ЗОП

Допълнителна информация за удължаване срока за подаване на оферти

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2019 - 0001
Идентификационен номер на документа 2019-633
Дата на публикуване 10.04.2019, 16:35

Информация

Информация за удължаване срока за подаване на оферти по обществена поръчка (Допълнителна информация - съобщение).