Публични покани по ЗОП

Съобщение за прекратяване на събиране оферти с обява - 2016-0002

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2016-0002
Идентификационен номер на документа
Дата на публикуване 16.11.2016, 12:45

Информация

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Доставка на специализирана принтерна хартия и специализирани консумативи за принтери за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна” обявена с Решение № 20/28.10.2016г. на Изпълнителния директор на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, уникален  ID № 9057949 от 28.10.2016г.