Публични покани по ЗОП

Допълнителна информация - Съобщение

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2016-0002
Идентификационен номер на документа
Дата на публикуване 07.11.2016, 15:52

Информация

Информация за публикувана Обява за удължаване срока на обществена поръчка и Допълнителна информация