Публични покани по ЗОП

Допълнителна Информация - СЪОБЩЕНИЕ

Публична покана по ЗОП Събиране на оферти с обява - 2016-0003
Идентификационен номер на документа
Дата на публикуване 16.11.2016, 09:35

Информация

Информация за публикувана Обява за удължаване срока на обществена поръчка и Допълнителна информация - съобщение