Обявление за приключил договор ОП 9

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 27.05.2022, 09:00
Номер в АОП 1034591
Дата на публикуване в АОП 27-05-2022
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Документи за сваляне