Обявление за приключил договор

Процедура по ЗОП Периодична доставка на дизелово гориво за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна
Дата на публикуване 15.01.2021, 11:30
Номер в АОП 1004880
Дата на публикуване в АОП 15-01-2021
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Документи за сваляне