Обявление за прекратени ОП №8, № 10

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 09.07.2021, 10:17
Номер в АОП 1016264
Дата на публикуване в АОП 09-07-2021
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП