Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2019-0008
Дата на публикуване 08.01.2020, 08:49
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП