Решение за поправка на очевидна фактическа грешка

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2019-0006
Дата на публикуване 07.02.2020, 13:39
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП