Съобщение за отваряне на Ценовите предложения

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2019-0003
Дата на публикуване 16.12.2019, 12:51
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП