Съобщение за отваряне на Ценови предложения

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 15.03.2019, 16:13
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП