Решениe за промяна изпълнители на ОП 4, ОП 6 и ОП 7

Процедура по ЗОП Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени позиции
Дата на публикуване 04.06.2019, 15:03
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП